coc-sac-nhanh-remax-rp-u68-cong-usb-qc3-0-18w-vs-1-cong-type-c-pd-20w (2)