Điều kiện và điều khoản

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website phukiencasu.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ người tiêu dùng (khách hàng). Đây là các thông tin mà phukiencasu.com cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để phukiencasu.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của phukiencasu.com nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Trong trường hợp phát hiện hành vi và sử dụng trái phép thông tin của khách hàng trên website, khách hàng vui lòng thông báo kịp thời để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Phukiencasu.com sử dụng thông tin của khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.
 • Giao hóa đơn và hợp đồng theo địa chỉ mà Khách hàng cung cấp.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website phukiencasu.com.
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với khách hàng.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại phukiencasu.com
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi, trong quá trình khách hàng tạo đơn hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp trong quá trình tạo đơn hàng.

NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị;
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website phukiencasu.com.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng.
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

 • Cửa hàng PHỤ KIỆN CASU
 • Địa chỉ: 84/90 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM.
 • Điện Thoại: 0902 055 884
 • Email: [email protected]

PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu khonguyenlieu.com thực hiện việc này.

Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật giữ liệu về thông tin cá nhân bảo đảm chính xác, kịp thời.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của phukiencasu.com của  Khi tiếp nhận những phản hồi này phukiencasu.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của khách hàng trên phukiencasu.com được phukiencasu.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của phukiencasu.com. Việc thu thập và sử dụng.