Quạt tản nhiệt – Fan Case

Khi một chiếc case được đóng lại mà không có quạt tản nhiệt, lượng không khí trong case sẽ không thể thoát được ra ngoài và làm các thiết bị trong case sẽ nóng dần lên. Nhiệt lượng từ CPU, GPU, Nguồn, Chipset, VRM sẽ không thể tiếp tục phát tán ra ngoài không khí trong case và làm cho lượng khí đó nóng dần lên. Lúc này thì dàn PC của bạn sẽ tương tự như một cái lò nướng vậy, nhiệt lượng không ngừng được “bơm” vào không khí, trong khi đó thì sự trao đổi khí là cực kỳ hạn chế và hoàn toàn bị động.